undergraduate thesis
Prilagodba virtualne stvarnosti za rehabilitaciju pacijenata sa smanjenim motoričkim sposobnostima

Edi Ćiković (2016)
University of Rijeka
Faculty of Engineering