undergraduate thesis
Sustav za optičko prepoznavanje rukom pisanih znamenki

Luka Štimac (2016)
University of Rijeka
Faculty of Engineering