undergraduate thesis
USPOREDBA METALNE, STAKLENE I POLIMERNE AMBALAŽE ZA ODREĐENU VRSTU PREHRAMBENOG PROIZVODA

Karlo Tomašić (2016)
University of Rijeka
Faculty of Engineering