undergraduate thesis
SUSTAV ZA MJERENJE MORSKIH STRUJA I OKOLOŠNIH PARAMETARA U PRIOBALNOM PODRUČJU

Benjamin Ajdinović (2016)
University of Rijeka
Faculty of Engineering