master's thesis
UPRAVLJANJE LOKACIJSKI OZNAČENIM SADRŽAJEM ZA POTREBE USLUGA ZASNOVANIH NA LOKACIJI

Valter Bilić (2016)
University of Rijeka
Faculty of Engineering