master's thesis
ANALIZA KVALITETE PRISTUPA JAVNOJ POKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI U OVISNOSTI O POLOŽAJU POKRETNOG KORISNIKA

Andrea Dijanić (2017)
University of Rijeka
Faculty of Engineering