master's thesis
CIKLOPRETVARAČI I NJIHOVA PRIMJENA NA BRODOVIMA

Moris Gergorić (2017)
University of Rijeka
Faculty of Engineering