završni rad
SIMULACIJA STRUJANJA FLUIDA KORIŠTENJEM OpenFOAM-a
Slučaj 27 – Strujanje kroz rešetku s profilima oblika 1

Kristina Vretenar (2018)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet