završni rad
IMPLEMENTACIJA ALGORITAMA ZA ANIMACIJU TKANINE S DETEKCIJOM SUDARA
IMPLEMENTACIJA ALGORITAMA ZA ANIMACIJU TKANINE S DETEKCIJOM SUDARA

Ivan Mance (2018)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet