završni rad
PRORAČUN TOKOVA SNAGA GAUSS-SEIDELOVIM ITERATIVNIM POSTUPKOM POMOĆU MATRICE IMPEDANCIJE ČVOROVA

Niko Buić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet