Rad nije dostupan
disertacija
RAČUNALNA TERMOPLASTIČNOST U UVJETIMA VELIKIH DEFORMACIJA TEMELJENA NA VIŠERAZINSKIM METODAMA

Neven Munjas (2015)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet