završni rad
SIMULACIJA STRUJANJA FLUIDA KORIŠTENJEM OPENFOAM-a
SLUČAJ 7 – MREŽA

Nino Dujmešić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet