završni rad
STATIČKA ANALIZA ČELIČNO REŠETKASTOG STUPA ZA DALEKOVODE 20 KV METODOM KONAČNIH ELEMENATA

Ante Sikirica (2016)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet