završni rad
SIMULACIJA STRUJANJA VODE U KONIČNOM DIFUZORU

Roberto Naiaretto (2016)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet