disertacija
OPTIMIZACIJA ENERGETSKIH SUSTAVA ZGRADA PRIBLIŽNO NULTE ENERGIJE KORIŠTENJEM DINAMIČKIH SIMULACIJA

Boris Delač (2017)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet