diplomski rad
USPOREDBA PROTOKOLA WEBSOCKET I TEHNIKE ZASNOVANE NA DUGOTRAJNOJ PROZIVCI U OKVIRU KOMUNIKACIJE ANDROID KLIJENTA I UDALJENOG POSLUŽITELJA

Luka Batistić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet