diplomski rad
POBOLJŠANJE KVALITETE POVRŠINE MODELA DOBIVENOG ADITIVNOM TEHNOLOGIJOM (3D ISPISOM) IZ PLA POLIMERA FDM POSTUPKOM

Toni Puh (2017)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet