diplomski rad
NUMERIČKA ANALIZA STRUJANJA FLUIDA U SAVONIUS-OVOJ TURBINI

Ana Tomasović (2017)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet