završni rad
SIMULACIJA STRUJANJA FLUIDA KORIŠTENJEM OPENFOAM-a SLUČAJ 16 – OPSTRUJAVANJE HIDRAULIČKI NEPOVOLJNOG OBLIKA

Robert Maljevac (2017)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet