završni rad
SIMULACIJA STRUJANJA FLUIDA KORIŠTENJEM OPENFOAM-A SLUČAJ 3 – STRUJANJE OKO CILINDRA

Martin Matijašić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet