Rad nije dostupan
disertacija
OPTIMIZACIJA UPRAVLJANJA ZALIHAMA DOBAVLJAČKIH LANACA

Samir Žic (2014)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet