disertacija
KVAZIDIMENZIJSKI MODEL ZA NUMERIČKE SIMULACIJE BRODSKOGA DVOTAKTNOGA DIZELSKOG MOTORA

Vedran Mrzljak (2015)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet