Pages

3D NUMERIČKA SIMULACIJA PROCESA U DIZELSKOM MOTORU
3D NUMERIČKA SIMULACIJA PROCESA U DIZELSKOM MOTORU
Stefano Černjeka
U uvodnom dijelu obijašnjen je princip rada dizelskog motora sa direktnim ubrizgavanjem i emisija štetnih plinova. Nadalje, razvijen je model eksperimentalnog jednocilindričnog PSA motora pomoću OpenFOAM programskog kompleta alata. Opisan je postupak pripreme proračunske mreže i provedbe simulacije. Promjenom parametara temperatura (zraka, stjenki i goriva) provedena je analiza utjecaja na proces u motoru te na tvorbu štetnih produkata.
3D VIZUALIZACIJA EEG SIGNALA
3D VIZUALIZACIJA EEG SIGNALA
Luka Ružić
Završni rad prikazuje korištenje OpenVibe BCI softvera ukomponiranog s Emotiv EPOCuređajem za mjerenje EEG signala. Izvršena je podjela signala s obzirom na frekvenciju. Opisane su karakteristike Emotiv EPOC-a. Prikazani su i objašnjeni scenariji za akviziciju signala, topografski prikaz signala i neurofeedback te opisani postupci kako izmijeniti iste. Analizirani su 3D topografski modeli pri različitim imaginarnih motoričkim aktivnostima. Prikazan je način vizualizacije snimljenog...
AERODINAMIKA 2D AEROPROFILA S PRIMJENOM
AERODINAMIKA 2D AEROPROFILA S PRIMJENOM
Evelin Frank
U ovome radu prikazan je povijesni razvoj aerodinamike i njeno značenje. Objašnjeni su osnovni pojmovi, te geometrijske i aerodinamičke veličine zračnog profila. Budući da su realni (trodimenzionalni) problemi izričito kompleksni, uveli smo pojednostavljenja. Postavili smo jednadžbe za slučaj dvodimenzionalnog strujanja fluida oko aeroprofila, za slučaj stalnog protoka, ispodzvučne brzine strujanja, bez prisutnosti trenja, te bez vrtloženja. Matematički smo prikazali izgled...
ALUMINIJ U BRODOGRADNJI
ALUMINIJ U BRODOGRADNJI
Danijel Jožić
Rad ne sadrži sažetak.
AMPLITUDNI SPEKTAR ISPRAVLJAČA I NJIHOV UTJECAJ NA MREŽU
AMPLITUDNI SPEKTAR ISPRAVLJAČA I NJIHOV UTJECAJ NA MREŽU
Matej Hanžek
U prvom dijelu ovog rada prikazani su problemi kod napajanja različitih uređaja kao posljedica nelinearnosti trošila. Nakon toga slijedi pobliže objašnjenje rada ispravljača te razne izvedbe (kao na primjer jednofazni mosni spoj), s pripadajućim valnim oblicima. Ti su valni oblici prikazani kroz simulacije u programskom paketu „Proteus 8 Demonstration“ (prilog A) i „Simplorer Simulation Center 7.0.“, te prikazuju ispravljeni izlazni istosmjerni napon s idealnim ulaznim...
ANALIZA A/D PRETVORNIKA
ANALIZA A/D PRETVORNIKA
Mate Mihaljević
Ovaj rad ukazuje na granu elektronike koja se bavi mjerenjem fizikalnih pojava i njihovom pretvorbom u digitalni oblik kako bi se mogla interpretirati ili koristiti za daljnje primjene. Danas postoji velik broj različitih analogno – digitalnih pretvornika s različitim rezolucijama, propusnošću, točnošću, arhitekturom, pakiranjem, zahtjevima snage i temperaturnim rasponima, pokrivajući širok spektar potreba za određenim performansama. Tako postoji niz aplikacija u prikupljanju...
ANALIZA AERODINAMIKE VJETROTURBINE
ANALIZA AERODINAMIKE VJETROTURBINE
Domagoj Štefan
Rad ne sadrži sažetak.
ANALIZA AKUSTIČKOG APSORPCIJSKOG PANELA
ANALIZA AKUSTIČKOG APSORPCIJSKOG PANELA
Anton Blažević
Ovaj završni rad opisuje pojavu apsorpcije kao alata za kontrolu akustičkog polja u zatvorenim prostorijama. Na početku rada opisane su vrste valova te zvučni val u zraku. Slijedi opis razne pojave pri širenju zvuka pri čemu se obratila posebna pažnja na apsorpciju. Osnovni alat za apsorpciju zvučnih valova u zraku su porozni apsorberi pa su u radu opisani apsorpcijski materijali koji se koriste u praksi te je analiziran utjecaj udaljenosti poroznog apsorbera od zida na koeficijent...
ANALIZA EEG SIGNALA KOD ZAMIŠLJANJA MOTORIČKE AKTIVNOSTI
ANALIZA EEG SIGNALA KOD ZAMIŠLJANJA MOTORIČKE AKTIVNOSTI
Siniša Terlević
Razvojem modernih informatičkih tehnologija i uređaja dolazimo u mogućnost korištenja različitih signala iz našeg mozga. Uz pomoć razvojne okoline Open ViBE i uređaja EMOTIV Epoc u mogućnosti smo snimati pojedina područja mozga. Te se snimljeni EEG signali mogu interpretirati pomoću raznih računalnih program i proslijediti na BCI. BCI ili sučelje između mozga i računala nam omogućuje da uspostavimo dvostranu komunikaciju između mozga i računala sa odgovarajućim programima....
ANALIZA ELEKTRIČNIH VELIČINA U TROFAZNOM SUSTAVU
ANALIZA ELEKTRIČNIH VELIČINA U TROFAZNOM SUSTAVU
Zlatko Krmpotić
U uvodu je objašnjeno općenito djelovanje trofaznih sustava, neke njihove prednosti. Razmotrena su i djelovanja nekih višefaznih sustava. Iznesen je opis daljnjeg razmatranja trofaznog sustava. Sljedeće poglavlje, tj. poglavlje 2 opisuje djelovanje trofaznih sustava, nastanak struja i napona i njihov odnos u različitim spojevima takvog sustava. Objašnjene su različite vrste spojeva, bilo samog generatora i trošila ili njihovog međusobnog spoja. Poglavlje je je ujedno potkrijepljeno...
ANALIZA ELEKTRIČNOG SUSTAVA TURISTIČKOG OBJEKTA I PRIJEDLOG MJERA ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
ANALIZA ELEKTRIČNOG SUSTAVA TURISTIČKOG OBJEKTA I PRIJEDLOG MJERA ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Toni Cindrić
Na temelju prikazanog turističkog model-apartmana, izvršene su analize električnog sustava te prikazani dnevni, tjedni i mjesečni dijagrami potrošnje. Razmotrene su moguće mjere za povećanje energetske efikasnosti zamjenom uređaja, uporabom obnovljivih izvora energije te građevinske mjere. Uzevši u obzir moguće mjere za povećanje energetske efikasnosti, model-apartman je iznova analiziran te su dobiveni podaci prikazani putem dnevnih, tjednih i mjesečnih dijagrama. Dobiveni...
ANALIZA HIDRAULIČKIH TRANZIJENATA U HE SENJ
ANALIZA HIDRAULIČKIH TRANZIJENATA U HE SENJ
Luka Malinić
Ovim radom je detaljno prikazan sustav HE Senj sa svim svojim ključnim dijelovima: ulazna građevina, dovodni tunel, vodna i zasunska komora, tlačni cjevovod, račva sa turbinama, te odvodni tunel i izlazna građevina. Nakon toga prikazan je proračun lokalnih i dužinskih gubitaka kroz sustav HE Senj čemu je slijedila analiza sustava HE Senj u programu IT-Claw. Nakon opisa programa IT-Claw prikazan je model sustava HE Senj uz prikazane reultate analize. Iz pogleda hidroenergije HE Senj...

Pages