disertacija
SIMULIRANJE ŠIRENJA ONEČIŠĆENJA MORA KVARNERSKOG ZALJEVA IZ PRIOBALNIH ISPUSTA

Iva Mrša Haber (2016)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet